Oferty pracy 
Oferty pracy PUP Zgierz 
Oferty kandydatów 
Złóż Ofertę Pracy 
Złóż CV 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
KIOSK Z PRACĄ - Urząd bliżej klienta
Twoje źródło wiedzy o rynku pracy
 
Zapraszamy do Kiosku z pracą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
GCI Parzęczew
Adres: ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew
Województwo: łódzkie
WWW: www.parzeczew.pl
Telefon: (042) 718-60-95
Fax.: (042) 718-60-47
E-mail: gci@parzeczew.pl
Nasze usługi są bezpłatne
 
W KIOSKU Z PRACĄ:
Pracodawca ma możliwość:
  zgłosić ofertę pracy,
  przeglądać ankiety osób poszukujących pracy do celów rekrutacji
Pracobiorca (bezrobotny, poszukujący pracy) może:
  zgłosić swoją ankietę do bazy osób poszukjących pracy,
  przeglądać aktualne oferty pracy,
  skorzystać z wzorów CV,
  uzyskać informacje jak przygotować własne CV i list motywacyjny
Ponadto w kiosku z pracą można uzyskać:
  informacje, gdzie odbyć interesujące szkolenie,
  adresy Urzędów Pracy,
  internetowe adresy witryn...
 
WSKAŹNIKI:
(stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r.)
 Zasiłek dla bezrobotnych:
podstawowy (100%): 563,00 zł
obniżony (80%): 450,40 zł
podwyższony (120%): 675,60 zł
 Najniższe wynagrodzenie: 1.317,00 zł
(obowiązuje od 1.01.2010)
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3.113,86 zł
pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw. 2009 r.
WIĘCEJ
Copyright © 1996-2018 by Plocman Sp. z o.o.